Kodak DIGITAL GEM Professional Plug-In

Kodak DIGITAL GEM Professional Plug-In 2.1

Analyzes the images and professionally reduces the noise
Người dùng đánh giá
3.9  (54 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
EASTMAN KODAK Company
Enhances the images and their quality by smartly controlling the noise grain saturation for 8-bit and 16-bit modes. Provides two working modes called Coarse/Noise suppression and Fine/Grain, Noise suppression. Supports acquiring the images from flatbed scanners, film scanners, digital cameras, online photofinishers, picture CDs, and the Internet.
KODAK DIGITAL GEM Professional Plug-In đã thắng giải thưởng chức năng để cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn và cho ra các kết quả tốt hơn để giảm thiểu tiếng ồn gây xao nhãng và nghiền nhỏ chúng dưới dạng các ảnh kĩ thuật 8 bit hoặc 16 bit. KODAK DIGITAL GEM Professional Plug-In cung cấp hai thuật toán độc nhất và mạnh mẽ: Triệt tiêu "Thô/Tiếng ồn"; và triệt tiêu "Mịn/Hạt, Tiếng ồn".
Thông tin được cập nhật vào: